f


 

Děkuji paní Janků , mamince Markéty ze 2 turnusu za finanční pomoc

Děkuji panu Bauerovi za jeho dar - báječný med pro děti.