deníček událostí z tábora

13. den - čtvrtek 27.7.2023

Je tady zpravodajství z Dračí Skály!

Celotáborová hra je za námi a život v táboře se vrací do normálních kolejí, Kelewan i Midkemie jsou jen v našich vzpomínkách a písních.

Dopolední program je oddílový a je to poslední program oddílových vedoucích, kdy si mohou zařadit jednak nejoblíbenější hru dětí , ale hlavně je to postor na dokončení drobných oddílových etapových her. Od teď vše pojede v dlouhodobě zaběhnutých kolejích , které jsou pro poslední dny stejné.

A tak po poledním klidu se scházíme u vánočního stromku ( ozdobil jej 3 oddíl) zpíváme koledy a nejbližší kamarádi si věnují drobné dárky a přejí krásné vánoce. No, to víte, my tady na táboře skutečné vánoce v tomto kolektivu neprožijeme a proč si neudělat vánoce nyní...? Ihned po cca 30 minutách, je na řadě výměna oddíláků. Oddíoví vedoucí i zástupci si losují z klobouku oddíl a tak dochází k záměně, kdy třeba oddílačka malých děvčat dostává velké kluky...

No a aby nebyl všemu konec , ještě před nástupem stíháme tzv Dvouhodinovku naruby. Nic nevadí, že má jen 50 minut, děti i dospěláci si ji užívají naplno. Děti se stávají veducími a dospěláci dětmi. Můžete sledovat, že některé děti připravily smysluplný program pro děti, jiné děti své dospělce polévají a nechávají klikovat.... No jak jsem řekl, je to JEN 50 minut.

Po nástupu jsme v situaci těžkého rozhodování - radary nás upozorňují na blížící se déšť, nějaké kapky i padají. Máme v programu oheň se soudem který připravil tradičně nejstarší oddíl dívek. Alternativou je přehodit soud na zítra a udělat dnes rozlučkovou zmítačku. Dvakrát se mi do změny nechce, co když zítra bude taky škaredě, pak již volba nebude. Navíc během zmítačky jsme zvyklí uklízet klubovnu a balit osobní věci, na to je však nyní ještě brzy.

Nakonec riskujeme a oheň zapalujeme. Přichází 6 krásně nakostýmených soudkyň v tradičních barvách Domů. Je vidět, že si děvčata dala se soudem skutečnou práci, získaly si do obžalob spoustu informací od dětí i ostatních dospěláků. Obžaloby jsou vtipné a decentní, tresty přijatelné a všechny pro ostatní zábavné. Soud končí kolem 21:30 následují písničky s kytarou a ve 22:00 je v táboře klid.

Toto jsou posledí zprávy ze 2. turnusu!!

V pátek bude program také na poslední den typický - dopoledne se půjdeme rozloučit k čarostromu, kde si nováčci položí svůj nabarvený kamínek a dostanou nové pasy, oddíly si u mohyly mohou něco slíbit, dá-li počasí zazpíváme naposledy táborové písničky. Pak uklidíme po rajonech les od našich stop...

Odpoledne je na pořadu jarmark se stánky s drobnostmi za smrky, Kromě stánků zde bude ale i hospoda, bramboráčky, buřtíci. Před nástupem stihneme ještě i dražbu některých osobních věcí dospěláků.

Pak zaduní zmítačka a nás bude čekat likvidace klubovny a její uvedení do inertního stavu. S dospěláky si dáme slavnostní večerní poradu s druhou večeří.

V sobotu ráno budeme balit, uklízet chatky i prostory tábora. Pak budeme vyhlížet autobusy.

Očekávejte nás kolem 12:30, Buďte však na místě pro jistotu o 10 minut dřív. Honza Blonďák slíbil, že dá během cesty na FB upřesňující čas příjezdu, takže máte možnost sledovat aktuální cestu dětí domů na FB.

Děkuji za důvěru Vám rodičům, děkuji za Vaše slova podpory, pro nás tady na táboře, děkuji svému celému týmu dospěláků - praktikantům oddílákům lidem kolem kuchyně, svým zástupcům.

Letos to bylo skvělé!! Děkuji !

 

Hlavas

12 den - středa 26.7.

Dobré ráno z tábora na Dračí Skále, budíme se do svěžího jitra a máme za sebou závěr celotáborové hry. To ale předbíhám takže tady jsou postupně jednotlivé události včerejška:

Dopolední program je předposlední oddílový program, takže 1 a 2 oddíl jsou na srubu, čtou si pohádky a poznávají dětské písničky, 3. oddíl tvoří baterku na doma a povídají si černé historky, 4. hraje diskuzní aktivity a slovní hry na hradě, 5. a 6 oddíl mají audiostop, 7, hraje vzducholoď a Hádej, kdo jsem, 8 oddíl uzavírá svoji etapovou hru v Dračím doupěti, 9 má akčního Trona, 10 oddíl se saunuje, a Téčko vypouští bazén a čistí jej pro 3 turnus.

V poledním klidu začíná regulerní volební agitace. Do volby na nového císaře se přihlásili 4 kandidáti - Popelář, Krysák, Beton a štěně Arya se svým mluvčím. Všichni mají své příznivce a tak všude visí bilbordy, jsme svědky falešných slibů a přesvědčování.

Po poledním klidu nastupují domy k poslednímu nástupu se štíty a koulemi. Ctihodní potměšile ponoukají k bitvě s tím, že pro vítěze mají 120 zlaťáků. Zlaťáky se totiž promění ve volební hlasy a mince budou vhazovány do sklenic s fotkou a jménem kandidáta. Tsuranské domy však mají bitev dost a tak zahazují štíty a bakule a vybízí k přátelství ( no to víte, že jsme to trochu ponoukli). I ctihodní toto rozhodnutí vítají a rozdělují zlaťáky rovným dílem.

Domy se přesouvají před chatky, kde jsou již nachystány židle pro kandidáty a následuje grilování kandidátů. Je tady spousta otázek jak od moderátora ( Kuba) tak i ze strany dětí. Ve vhodný čas jdou děti volit. V dlouhé řadě vstupují za chatku ( plenta) kde volí vhozením svých mincí do patřičné sklenice. Ctihodní pečlivě počítají a nakonec se vyhlašují výsledky. Novým pánem Kelewanu se stává jeho výsost Krysák. Je následován Betonem a štěnětem v závěsu pak je Popelář. Následují velké oslavy a současně vyhlášení dvou domů o jejich odchodu z Kelewanu na Midkemii.

Večer potom jsou ukončeny příběhy jednotlivých domů a to takto:

Cenarion - uzavřeli smlouvu s Krondorem (Midkemie-lidé) a jejich hraničáři. Odpřísáhli společnou obranu obou zemí.

Carcass - Ctihodní si všimli jejich schopností v magii, začínají je brát do učení. V budoucnu budou Ctihodní a Carcass jedním slovem

Eldiane - vyřešli problém s monstry a přísahali věčnou ochranu Kelewanu před podobným nebezečním

Kaliandor - Vůdce domu se oženil s Krondorskou princeznou. Poté se Dům KalianDor vrátil na Kelewan a předsedá Velkému sněmu.

Vermor a Vaeris - jejich představitelé byli oddáni, opustili Kelewan a přesídlili na Midkemii na území trpaslíků, kde byli v míru přijati


Jednotlivé domy ukončily veškeré válečné aktivity. Po dobu vlády nového císaře Krysáka, všichni žijí v prosperitě, míru a blahobytu.

 A zazvonil zvonec a příběhu je konec....


Po ukončení celotáborové hry děti odevzdávají trička ( budou se nyní prát) a když jdou na večerku (trochu později - 21:30), zjišťují , že uprostřed nástupiště hoří špalková svíce a tiše zní kytary. Náhle je kolem svíce většina tábora a tiše zpívá...


 

11. den - úterý 25.7.

Dobré deštivé ráno, ráno se probouzíme do uplakaného počasí, ale i když je dnes ráno středa - tak na táboře máme sněmem odsouhlasenou neděli, tedy posunutý budíček a bez rozcvičky.

Včera ale bylo krásně a den byl využitý do poslední minuty.

Dopolední program je oddílový - 1. oddíl cvičí zvířátka, 2. oddíl cestuje vesmírem a pak potkává elfy, 3 a 4 oddíl hraje v lese pašeráky, 5 oddíl je pod velením T-ček a hraje drobnější hry, 6 podstzpuje výcvik špionů a hraje čelovku, 7 plete náramky přátelství, 8 má v plánu Gladiátor race - podívejte se na fotky, 9 zápasí v bojových jamách, 10 hraje Dobré a zlé svědomí + Dračí doupě, T-čko je rozpuštěno a pomáhá u oddílů, zkouší si pozici praktikantů.

V poledním klidu se připravuje velká akce!

Zkracujeme tedy polední klid a přípravy vrcholí. Před námi je klíčová celotáborovka s názvem Rebelie v Kelewanu. Rozpory mezi Domy totiž dosáhly vrcholu a Tsurané se po Domech rozdělili přesně napůl - polovina podporuje císař a monarchistické pořádky, polovina rebeluje a žádá odchod císaře. Dokonce před několika dny dům Eldiane neráčil ani přijít na Velký sněm a tuto monarchisticko-demokratickou platformu hrdě ignoroval.

Samozřejmě vše je velmi pečlivě 8 měsíců připravovaná hra a dnes přichází vyvrcholení. Celotáborovka je samozřejmě bojovková ocáskovka, kdy císařští drží 11 bodů - měst, které jim po dobu hry (přesně 100minut) produkují přesně 1 bod za minutu svého držení města. Mohou tedy celkem získat 1100 bodů. Jenže na druhé straně jsou rebelové, kteří nemají v držení na začátku nic, ale za 1 dobytí města dostanou 60 bodů, za druhé 30 bodů. Vždy když dobudou město, zapnou časovač, který počítá minuty, které jsou odečteny cisařským. Rebelové mají výhodu překvapení a možnosti libovolně kumulovat své jednotky. Císařští naopak sice města drží, ale jsou rozptýleni.

Jistou výhodou pro obě skupiny je možnost strategického řízení hry pomocí vysílaček, kterých máme dostatek. V čele rebelů a sučasně řídícím stratégem je Angel - pán Domu Eldiane, Císařské řídí sám císař.

Hra je velká a dynamická všichni ze sebe dávají co se dá - rebelové získávají velkou armádou postupně jedno město za druhým - malé jednotky císařských jim nestíhají čelit, ale jsou jim po stopách a ihned časovače zase vypínají.

Hra má nastaveno časové ukončení přesně po 100 minutách. Po hře zjišťujeme stav a je to velké překvapení - jedni mají 1024 druzí 1020 bodů, vyhlašujeme tedy plichtu.

Překvapení však na sebe nedá dlouho čekat - na nástupu vystupuje samotný císař a s krátkým zdůvodněním abdiguje. Současně však vyhlašuje sicařovolbu a to na zítra. Vyzývá domy k rozdělení mincí mezi jednotlivé děti a tyto mince děti během volby vhodí svému kandidátovi. Současně jsou Tsurané vyzváni ke kandidatuře na pozici císaře.

Jsme moc zvědavi jaké budou volební kampaně.

Večerní program volíme obecně pro všechny klidový, pomáhá nám k tomu i déšť, hrají si diskuzní a přemýšlící hry, připravuje se poslední soud, odpočívá se. Jistě se vedou i diskuze o císařském následnictví.

Z Kelewanu

Hlavas

 

Desátý den - pondělí 24.7.

Dnešní je celý a jediný ve znamený oddílového programu. Je to i pro to, že se připravuje programově vlajková loď - klíčová hra na další den.

Musím ale zmínit jednu zajímavou událost - císař na sněmu zřejmě aby uklidnil lid a zalíbil se, navrhl zákon - slavit císařský den žen a dívek a to zítřejší. Jeho návrh byl však těsnou většinou zamítnut ( a to i jednou dívkou mezi poslanci), naopak měl kdosi ihned stejný návrh - den mužů a chlapců a ten těsnou většinou prošel!! A tak budou muset děvčata věnovat malou kytičku klukům - uvidíme jak se to podaří...

Dopoledne má mladší tábor 1-4 připravenu poměrně velkou úkolovou hru v lese, kterou pro ně organizuje celý oddíl   T, samozřejmě za přispění a pod dohledem oddílových vedoucích. 5 oddíl hraje městečko Palermo a živé pexeso - viz fotky, 6 a 8 oddíl je v hangáru a mění prostor hangáru na Tron bojiště a pak i s NERFovými zbraněmi, 7. oddíl se věnuje tábornickým dovednostem, 9. oddíl se stěhuje k hradu, mění se na obránce a útočníky - boj probíhá pomocí larpových luků, 10 oddíl se učí Petrovu řemeslu a pak loví ryby v horním rybníku. Kluci ulovili 15  pstruhů ( večer si pak kluci pochutnávají na pstruzích u ohně...pstruh na kameni pečený...)

V poledním klidu se zatahuje obloha a přichází déšť, Děti si ihned vzpomněli na vyhlášení Velkého sněmu, že další zmítačka bude za nepřízně počasí a skandují požadavek z podest chatek. Je 26 st.C, tak proč ne? Luba bere velkou přenosnou bednu a už jede zmítačka z altánu - viz FB, po chvíli trsá skoro celý tábor někdo v pláštěnkách, někdo bez, ale všichni nadšení. Vše trvá cca 15 minut. Potom ihned do suchého, dokončit poledňák, a na svačinku.

Po obědě řeší nejmenší holky, koho vyhodí ze vzducholodě, která klesá, 2 nosí dříví na noční hlídku, která připadá přímo jim, pak si připravují barevné kamínky, 3 hraje Empatii a přemítá co s sebou k přežití na rozpálenou a nehostinnou poušť, 4 se mění na špiony a zjišťují události v Midkemii, 5 je na hradě a povídá si černé historky, 6 obsazuje Českou republiku a dobývá kraje a okresy tohoto státu, 7,8,9,10 a T se mění na bobry a bobrují, staví hráze a patlají se blátem v horském potoku v lese - viz fotky.

Možná by se mohlo zdát že Bobři a děštní zmítačka jsou trochu přes čáru, ale občas chceme dělat věci, které by nikoho ani ve snu nenapadly, dostatečně nenormální a bláznivé, které se vymykají jak rodinným tak i školním aktivitám - samozřejmě s ohledem na zdraví a bezpečnost účastníků. Odměnou je potom pohled na nadšené ksichtíky dětí.

Večer 1 a 3 oddíl hrají dorné hry na louce, 2 pátrá po pokladu a pak se připravuje na hlídku, 4 hraje audiostop, 5 oddíl dobral síly a tak běží Velkou Pardubickou, 6 je na dřevě a pak hraje hry na nástupišti, 7 a 8 si vypráví strašidelné hry  na hradě, na hradě zůstavá 8 oddíl a nocuje tady, 9. oddíl připravuje poslední soud, 10 rozdělává za hradem ohn a opéká n rozpáleném kameni ulovené pstruhy ( dokonce jednoho zástupcům donesly na ochutnání!!), T-čko také rozdělává oheň, ale v kamnech sauny a pak se saunuje...

Noc je klidná, hlídá 2. oddíl, jsme tedy v bezpečí!

Z Dračí Skály zpravodaj

Hlavas

Den devátý - neděle 23.7.

Dobré ráno do civilizace , hlásí se Vám Dračí Skála!

Den je krásný až horký a nás čeká po budíčku a ranní hygieně kakajíčko s vánočkou, při kterém se oblizuují nejen děti ale i my dospěláci. Když jsem u toho podíváme se dnes i na táborovou kuchyni. Obsazení kuchyně je jedno z nejlepších , které jsme kdy měli. Přestože jsou v kuchyni jen 3 lidi - paní Pavla, paní Zdenka a pan Aleš, vše stíhají s úsměvem, včas, u každého talíře se na děti usmějí, prostě v kuchyni vládne pohoda. A to jídlo!! Třeba v neděli, protože císař na sněmu vyhlásil , že po včerejší noční bojvce zbylo na hranicích hodně svíček, že by mohla být svíčková - a sněm to odsouhlasil, tak ta svíčková byla! A jaká...! svačinka - kvalitní vlastní jogurt, kde si děti mohly poručit jako ingredienci buď borůvky nebo musli, večeře - italský salát - já jej moc nemusím, ale musel jsem si přidat. Děti se naučily vylizovat talíře ve frontě před přídavkem...

Dopoledne je rodové jednotlivé domy mají naplánované poslední vyvrcholení rodových programů - dloho připravovaných programových linek - a tak Vermor konečně nachází královskou korunu, Vaeris - se setkává s čarodějeme , který nakonec vydává rodový meč domu Vaeris ( krásný Gladius), zelení Eldiane koenčně odhalují tajemství monster a získávají prostředky na jejich potlačení, Cenarion se setkávají se zraněným hraničářem Midkemie a získávají jeho tajemství, Kalian Dor nachází po dlouhém pátrání ztracenou princeznu Kelewanu , zjišťují že se mezitím stala královnou jednoho království na Midkemii a koná se svatba mezi pánem domu a královnou, domu Carcass se podařilo získat medicínu , do té doby neznámou . z Midkémie a uzdravit paní Domu Carcass.

Po poledním klidu nás čeká další celotáborová hra - Obsazení pevnůstek. Hra využívá během minulých dní vyrobené štíty a bakule - papírové koule na gumičce ( jeden z úkolů). Jednotlivé domy se snaží obsadit a držet pevnůstky u města v Midkemii. Počítá se čas, který jednotlivé domy drží. Pevnůstek je celkem 7 a síly domů se přesouvají z jedné na druhou , vypuzují konkurenty. Samozřejmě je to bojovka, ale nekontaktní, protože se bojuje koulemi na gumě a děti se brání pomocí štítu.  Navíc je v městě cizinec, který vypisuje cenu za eskort - bezpečnou dopravu na pevnůstky. Tato cena se smlouvá, a ne vždy se podaří cizince bezpečně dopravit na místo. Nejlépe se daří Domu Vermor těsně následovaným Domem Cenarion.

Večer se program zklidňuje,  první oddíl barví kamínky, 2 a 3 oddíl proniká do tajů jednoduchých šifer a uzlují 2. oddíl navíc má noční hru. 4 hraje v hangáru Trona, 5 a 6 oddíl řeší mordy v detektivní hře místo činu, 7 a 8 oddíl hrají drobné hry pod vedením některých vybraných zástupců z oddílu T, 9 se naplno ponořují do připravy posledního soudu ( poslední soud je zábavný program k poslednímu ohni, kdy děti odsuzují své dospěláky a nechávají je provést zábavné tresty - úkoly), 10 hraje Galaxy Trekra, T-čko stínuje (vybraní jedinci si zkoušejí být praktikanty), zbytek připravuje velkou hru  na zítřejší dopoledne pro mladší tábor.

To je asi k neděli vše, my jdeme na poradu a připravujeme další den. Blíží se vyvrcholení celotáborové hry, mělo by to být v úterý, kdy nás bude čekat velká rebelie proti císaři.

 

Z Dračí Skály Hlavas

 

Den osmý sobota 22.7.

Dobré ráno, je tady zpravodaj z tábora na Dračí Skále.

Dnes je sice sobota , ale ve zemi netušených možností si Velký sněm odhlasoval že bude neděle. A tak se vstává o půl hodinku později a tábor je bez rozcvičky.

Děkuji rodičům za slova podpory, děkuji Novákovým za flašku slivovice pro dospěláky - tábor se blíží do poslední třetiny , kdy budeme sezobávat pody práce - závěry oddílových i celotáborové hry, jarmarky apod, nicméně se projevuje již i únava ze soustavné práce. Každý vzkaz je velmi příjemným povzbuzení, kteří naši oddíláci rádi slyší.

Dopoledne zařazujeme klidný režim - tábor odchází na borůvky. Děti fasují kelímky, kelímky čárkujeme na ruku. V rámci motivace se děti dozvídají, že vázne zásobování na Kelewan a jednotky Domů hladoví. Času do oběda není mnoho, děti však stíhají natrhat celkem 75 l borůvek. Máme děti pracovité s rekordem 24 čárek, ale i děti , které krátce po začátku řekly, vlastně mi jen suše oznámily, že je to nebaví a že trhat nebudou. No v každém případě budou v kuchyni připravovány borůvkové dobroty. V poledním klidu necháváme tábor odpočinout bez tahu, což nejvíce vítají oddíláci, kteří doposud polední klid neměli.

Po poledním klidu je program oddílový, ale je vlastně všude stejný - děti se po oddílech připravují na večer, kdy vystoupí před táborem s programem oddíl baví tábor. Některé oddíly ještě dostavují oheň, 9 oddíl již začíná pracovat na posledním soudu vedoucích, někde se dobarvují kamínky k mohyle ( o tom později).

Večer zapalujeme slavnostní oheň , znějí kytary a písničky ( tento tábor - děti - je velmi zpěvný a s Tobim nás to moc těší), ale hlavním programem je program oddílů. Na jiných bězích jsou programy , které se strnulým úsměvm přetrpíte, ale tento večer je výjímečný. Všechny programy jsou naprosto originální a nápadité a nejen děti ale i my se skvěle bavíme. Najednou je tady však 21:00. Některé domy totiž donesly vzkaz, že dnes ve 21:10 bude tábor napaden midkemianskými elfy Eledhel. Obrany se za všechny domy ujímá Tobi. Na louce nad táborem jsou vytvořeny linie obrany tábora - sklenice se svíčkami či lampy - celkem 5 linií - potřeba cca 100 lamp. Naším úkolem je udržet lampy svítit - naopak z lesa plížící se Eledhel se pokoušejí je zhasnout. Eledhel jsou zničitelní dotykem dětí. Naopak děti může vyřadit pouze ve zbroji oděný chrastící ale slepý rytíř - celkem 2. Tito rytíři se orientují jen sluchem - díky tomu celá hra probíhá v naprosté tichosti. Na linii jsou místa , která jsou osazena obranou řídčeji, tam se daří Eledhel pronikat až ke 2 úrovni, celkově byly však pozice uhájeny a světlice ukončuje noční hru.

Protože jsme měli noční hru, druhý den nebude rozcvička, a naopak děti se budou moci těšit na poctivé kakajíčko s vánočkami.

Z tábora na Dračí Skále

Hlavas

Den sedmý - pátek 21.7.

Dobrá ráno, je sobota ráno a právě zvoní budíček. Je tady zpravodajství z Kelewanu a Dračí Skály!!

Včerejší den před večerem se táborem prohnal asi půlhodinový silný déšť, v dáli byla i bouřka. Vše je v pořádku, věci máme suché, marodka je prázdná.


Dopolední program je rodový a Domy si řeší věci, které potřebují:

Eldiane - provádí retrospektivní ( zpětný pohled) na události Eldie - dyž se podíváte na mapu zjistíte, že ostrov obsadila podivná monstra. Nyní je třeba zjistt , kde se berou a co jsou zač...

Vermor - vyrábí štíty a bakule

Vaeris a KalianDor vedou mírová jednání s Midkémiany ale jejich vzájemná rivalita není ku prospěchu věci

Carcas a Centarion - ve vzájemném spojenectví budují vesnice v Midkemii.


V poledním klidu vynecháváme úmyslně tah hry, přece jen dospěláci si potřebují trochu vydechnout, tempo je velké a nemají přes den ani půlhodinku pro sebe. Myslím, že to uvítali i děti - v táboře je klid.

Odpoledne nás čeká další velká celotáborová hra - Jazyk Midkemie

Objevujeme totiž zvláštní svitky , na kterých všechny Domy mají napsány stejné texty. Jen tomu jazyku není rozumět. Je to totiž jazyk Midkemie, se kterým se již nějakou dobu setkáváme, postupně se jej i učíme, někdo s ním i mluví, ale nerozumíme zdaleka všemu ( pozn. - jazyk jsme si vymysleli v rámci přípravy na tábor).V lese se však nachází i klíče ke slovům, které si mohou členové domů zapamatovat, donést a přeložit.

Svitky obsahují vždy 3 slova, která by pozorné táborníky měly dovést na konkrétní místo kde je poklad. Např. dřevo - voda - nástupiště znamená naši velkou dřevěnou loď. A je možné se ihned vydat na místo, loď proskoumat a poklad najít. Pokladů je cca 40, všechny jsou v Kinder obalech,  ten Dům, který jej nalezne si poklad ponechá, ale na míst dá fáborek své barvy jako signál pro pomalejší domy, že byl poklad nalezen. Nejúspěšnější domy nalezly 7 pokladů, nejméně jich bylo 2.

Odpoledne končí nástupem, pak tím prudkým deštěm, ale jako na zavolanou déšť končí, protože máme v plánu druhou zmítačku spojenou i s plesem upírů ( nepovinná hra k pro zábavu k tanci). Ples upírů předpokládá vydání pasů dětem kdy cca 10% z nich jsou předem určení upíři, ostatní jsou lidé.  Hrají se nyní jen ploužáky a poku pár chce, vyjde ven, ke stolu, kde si mohou - ale nemusí - dát pusu. Pak si ukáží pasy. Pokud je pár lidmi, nebo oba jsou upíři -  napíší si bod. Pokud se ale sešel upír s člověkem, pak je z člověka upír. Vypadá to jako by byli lidé v nevýhodě, ale i oni se mohou bránit - pokud se těsně před pusou člověk rozmyslí - může vzít lihový fix a namalovat na čelo tomu druhémi křížek - pokud to byl křížek na čelo upíra, je tento zničen a hra pro něj končí....Nejvíce bodu získala upírka Eliška Naarová, získala 16 bodů, z lidí to byly T-čkařky Šarlota a Kristýna. Hra trvá cca 25 minut. Zmítačku pro úspěch a oblibu írně prodlužujeme, my jdeme na poradu. Zítra - tedy dnes - za chvíli nás čeká pohodový program - jdeme na borůvky.

Pozdrav z Dračí Skály posílá všem

Hlavas

Den šestý - čtvrtek 20.7.

Přeji dobré ráno a přináším zpravodajství z tábora na Dračí Skále.

Včera jsme se bohužel museli rozloučit se dvěma holčičkami z 1 oddílu a to z důvodu neznalosti základních hygienických návyků.

Marodka je prázdná, horka trochu pominula, všechno funguje. Trochu se dnes zpozdím s fotkami, nestihli jsme je všechny postahovat od dospěláků.

Po ranních zvycích, Velkém sněmu, pohybu na mapě je program oddílový:

mladší tábor - oddíly č. 1-4 jdou do kasina. Celý tábor se změnil v jedno hrací kasíno, děti jsou vybaveni dnes nefunkční "rezervní" měnou - pesami a pohybují se po táboře - navštěvují různé hráče a poskytovatele hry podle svého výběru. A tak vidíme ruletu, karty, kostky, skořápky, je tady i bedna s automatem. Do toho všeho kolem dokola chodí poblázněný osud, který vše ovlivňuje a mění.. Vydělané či spíše vyhrané pesa děti ke konci programu utrácí v dražbě za různé služby oddíláků, jako třeba pusa na dobrou noc, zazpívání písničky, možnost rozcvičky s T-čkem, půjčení svého plyšáka, naučení střelby s lukem, nechání se shodit do bazénu v oblečení, pohádka na dobrou noc...

5. oddíl se učí šifrovat - například mobilní šifra ( podle starých tlačítkových telefonů)

6. oddíl pracuje s ohni - učí se různé druhy ohňú, práci s nářadím a zařazuje i 1. pomoc

7. oddíl se připravuje na program oddíl baví tábor - je to program kdy, oddíly jeden po druhém u velkého ohně dostanou prostor k zabavení ostatních.

8. oddíl je opět ve střetu se Žabáky ( je to jejich oddílová etapová hra), kdy byly základny kluků zákeřně napadeny

9. oddíl pracuje. Holky vypustili táborový bazén a pomocí košťat a rýžáků bazén čistí. Do toho si pustily do přenosné bedny muziku. Je to paráda jak holky s košťaty v bazéně tančí...

10. oddíl se stává astronauty a naloďují se na velkou bitevní kosmickou loď Tiamat

T-čko je na hřišti, hraje s Honzííkovými larpovými luky na dvě skupiny o vlajky. Zajímavým oživením pravidel, je nutnost proběhnout s vlajkou tunelem - trubkou o délce 3m a průměru cca 120cm, což výrazně zkomplikovalo útočníkům možnost ukrást vlajku - většinou na druhé straně již čekal střelec - obránce.

V poledním klidu se opět změnily situace v Kelewanu a v Midkemii - o tom zvlášť.

Odpoledne , jak císař předeslal na Velkém sněmu, odjíždí celý kelewanský lid s císařem na dovolenou na Midkemii. O ják naivní rozhodnutí - na Midkemii nežijí žádní mírumilovní beránci. To ale císař ve své mocenské slepotě netuší. Císař, vybaven slunečníkem, nápoji s brčky a jinými věcmi na pláž se tedy přemístil na Midkemii ( do Černovody). S nelibostí sleduje trvající rozepře mezi velkými domy a tak je vybídl ku soutěžním hrám. Jenže během her, nás napadli domorodí Elvandar - elfský lid (zbytek našich oddíláků). S velkými potížemi jsme dokázali zorganizovat obranu a postupný ústup. V jednu chvíli to vypadalo, že Tsurané zapomněli na svého císaře a nechali jej napospas elfům. No, nakonec se podařilo vytvořit několik stupňů "postupné" obrany a stáhnout se z nebezpečného místa do klidných míst Čarostromu.

Večer po nástupu máme oddílové ohníčky. Děti si ozdělávají v prostorách tábora malé ohýnky, opékají buřtíky. Po jednotlivých místech chodí dospěláci - muzikanti s kytarami a doplňují program o táborové písničky. Pomalu přichází soumrak, děti se přesouvají do elíšků a my do židlí u velikého stolu, kde jdeme řešit program na zítra.


Události Kelewanu

-konflikt a velká bitva mezi domem Cenarion a Vermor - vítězí červení Cenarion

-velká změna je na ostrově v držení Eldian. Zde se z moře vynořily dávné příšery , které vystoupily na pevninu a teerorizují ostrov. Ničí vše co jim přijde do cesty

-Dům Vaeris získává zpět své území a vyhání z něj dům Eldiane

-Dům Carcass vysílá své jednotky na hranice k Vermoru. Zřejmě mají záměr získat zpět hraniční města

-KalianDor se pouze přeskupuje na svém území


V Midkemii

-jednotky domů Eldiane, KalianDor a Cesarion obdrželi dopis od národa Morethel - Temných elfů. Zatím se však dopis s neznámými slovy nepodařilo rozluštit

-hlavní událost je návštěva císaře na území Midkémie, napadení Midkemiany a ústup zpět na Kelewan. Jakou to bude mít dohru?

-Dům Cenarion postavil železné doly


 

Den pátý - středa 19.7.

Celý den je opět horko, volíme programy s menší fyzickou zátěží, střídáme bazén. Marodka je prázdná, nicméně měli jsme od začátku tábora několik úrazů ( rodiče byli vždy kontaktováni) ve dvou případech táborník musel odjet.

Dopolední program je rodový, kdy některé domy vyrábí a barví štíty, domy, které již mají hotovo se při průzkumu setkali s Midkemiany a snažily se navázat kontakt.

Odpolední program je oddílový, kdy

1. oddíl se maskuje a pátrá po drakovi

2 absolvuje vojenský výcvik

3. má malou budovatelskou bojovku,

4 se mění na snipery a absolvuje sniperský výcvik

5. se učí tábornickým dovednostem a zdravovědě

6. s 8 mají gladiátorské zápasy v bojových jamách - viz foto

7. odhaluje zašifrované drby

9 a 10 hrají pašeráky ( foto)

T nejdříve uklízí hangár a pak řeší biologii a namlouvání ...(ve vší početnosti)

Večer je také oddílový . kdy 1 a 2 oddíl hrají pohádkový audiostop, malé slečny se potom setkávají s pohádovým králem a jsou odměněny za záchranu jednorožčího mláděte

3. hraje mafiánské městečko Palermo, potom podobnou hru - mrkací vrah

4. má tábornické dovednosti - učí se pracovat s nástroji , rozdělávat oheň a po večerce odchází na noční hru - "ve vesnici  kdesi v Midkemii"

5. - pracuje se šiframi a učí se šifrovanou abecedu

6 staví závodní dráhu F1 v Monacu včetně modelů autíček,

7 a 8 - Princové a princezny v hangáru

9 a 10. si povídá o morálních zásadách na příběhu Abigail - děcka jsou na hradě a potom tam i oba oddíly spí

T-čko má drobné hry na louce potom pomáhá s přípravou a realizací noční hry pro 4. oddíl


Nyní následuje zpravodajství z map:

Kelewan

Carcas se na horách střetl s Vermorem - po konfliktu dochází k nulovým ziskům obou domů, pouze ke ztrátám na jednotkách

KalianDor přesunují jednotky k hranicím Carcasu, uvidíme co se přihodí.

Eldiane - větší skupiny jednotek směřují k trhlině, ale stále se daří udržet pod kontrolou 2 města Vaeris

Vaeris- část jednotek posílá k trhlině, ale současně formuje skupinu na zpětdobytí vlastních měst, které drží Eldiane

Cenarion - se důkladně opevnil na svých hranicích, neexpanduje ale vyčkává, současně část jednotek posílá do Midkemie

Co se děje v Midkemii?

KalianDor Průzkumné jednotky se vzdaly přesile vojsků temných elfů - Moredhel

Vaeris - objevili tajemné ruiny s nagickými znaky a potvrdili existenci magie i na planetě Midkemie

Eldiane - objevili stříbrné doly a ihned začínají s těžbou drahého kovu

na Midkemii vstupuje i jednotka Carcassu, kteří začínají s průzkumem.


Držte nám palce, jdu na sněm!

Hlavas

 

 

Den čtvrtý - úterý 18.7.

Celý den je krásně pro zmírnění veder nastavujeme kropení na nástupišti a oddíly se protahují bazénem.

Ráno je klasické - až tedy na to že díky Velkému sněmu se stává o 15 minut později, pak rozcvička,snídaně. Před dopoledním rogramem děti dle svého zájmu navštěvují buď Velký sněm nebo sledují mapu s Kelewanem a Midkémií.

O sněmu se rozepisovat nebudu - pškně jej pospal Blonďák na facebooku - podívejte se na to, vložil i zprávu zpravodaje pro lid Tsuranský.


Co se událo v Kelewanu?

Vermor, přestože posiluje své branné jednotky jeho přístavní město je napadeno domem Vaeris

Vaeris - posílá průzkumné jednotky na Midkemii, verbuje a napadá přístav Vermoru

Centarion - má největší armádu, ta se rozmísťuje po vlastním území , jejich plány jsou však nejasné

Eldiane - posílá velmi silné jednotky do Midkemie, útočná jednotka proniká hlouběji na území Vaeris

Carcas - posliluje hranice s Kalin Dorem, ale v lítém boji ztrácí s tímto domem jedno hraniční město. Druhé se daří uhájit.

KalianDor-vysílají útočné oddíly na hranice s dome Carcas daří se zabrat jedno hraniční město soupeři.

Události v Midkemii:

Vaeris - objevuje lidské město, které se však netváří vůbec přátelsky

Eldiane - malá jednotka vstoupila do hvozdu Zelené srdce, kde sídlí rasa Eledhel /elfové/ než došlo k jednání , byla jednotka napadena a zničena. Na severu prozkoumali město trpaslíků a získali zajímavou kořist

Centarion - postupují nehostinou zemí

Vermor - průzkumníci zkoumají chodby v nitru hor


Dopoledne pokračuje programem po oddílech.

1. oddíl pokračuje ve své etapovce daří se nalézt maminku jednorožce, setkání je dojemné, poté holky jdou stavět domečky do lesa.

2. oddíl buduje bunkry v lese

3 a 4 oddíl společně hrají zelenou kartu, potom prince a princezny

5 a 6 oddíl společně hrají pašeráky v lese

7. oddíl tvoří telenovelu

8. oddíl buduje zásobovací strategické linie, následně je přepaden mimozemšťany /žabáky/ (nerf)

9. oddíl hraje velmi poučnou hru ekosystémy

10.oddíl trénuje s luky

T-čko jede na kolech tzv Vavrdův memoriál ( jezdec jen sedí - nohy mimo šlapky, ruce mimo řídítka a tým se stará o stabilitu, jízdu řízení...


Po poledním klidu svačince a dalším tahu na mapě je tady odpolední celotáborová hra V Midkemii

Tábor v barevných trikách necháme projít na cestě do lesa přímo vodou kropícím rozstřikovačem a osvěženi procházíme trhlinou do Midkemie. Zde nám ctihodný představuje přátelsky naladěného trpaslíka Boříka - který mluví divnou, nesrozumitelnou řečí, naštěstí ctihodný trochu rozumí a tak zjišťujeme - že se v okolí nachází 3 opuštěné ale funčkní železné doly, jeden důl zlatý a 3 osady s mírově naladěnými obyvateli.

Domů je však 6 a doly jsou jen 4. Je nutno dopravit pod ochranou dělníky ( barevná PET víčka) jednotlivých domů do dolů aby začali pracovat. Konkurenční domy to však nechtěly dovolit a tak se karavany přepadaly, dělníci zajímali /za to byly vítězné body/. Domy přelévaly svá úsilí z jednoho dolu na druhý a hra je velmi akční a dynamická.

Malošci - oddíly 1-4 mají však úplně jiný úkol. Jednají totiž s místními doporodci a snaží se s nimi navázat komunikaci, pochopit a naučit se jejich jazyk. Samozřejmě nelze se naučit celý jazyk ( použit jazyk z pána prstenu - Mordor), ale děti získávají alespoň význam jednotlivých slov. Toto bude velmi důležité pro další postup Midkemií. Obyvatelé pantomimou předvádí význam k vyřčenému slovu.

Ve hře se nejlépe daří domu Centarion, těsně následovanému domem Eldiane. Nikdo však nepřišel zkrátka, na nástupu jsou všechny domy odměněny výberem darů podle pořadí (6 misek s různým množstvím mincí, akčních karet a propustkou na sněm...).

Večer je na nástupišti u lodi pěkný rachot. To 1 a 2 oddíl se stává piráty a námořníky a pomocí papírových koulí a pěnových mečů dobývají loď. 3. oddíl je na hřišti hrají samuraje a kreslí písničky, 4 oddíl obdržel zprávu od ctihodných a tak se věnuje jejímu rozluštění, 5 má klidnou "drbárnu" o všem možném u kapličky, 6 hraje brembol na louce, 7 oddíl se učí používat šifry, 8 oddíl pokračuje v jednání se Žabáky - to se moc nedaří a vrcholí na altáně další nerfovou přestřelkou ( viz dopoledne jejich program), 9 hraje špačky v lese spolu s 10. a konečně T-čko rozhoduje o morálce v zadání Ebigail.

UFFF to je textu, že??

Z tábora zdraví

 

Hlavas


Den třetí - pondělí 17.7.

Ranní činnosti probíhají každý den stejně, odteď se už nebudu rozepisovat o budíčku, rozcvičce, snídani... Co je důležité tak byl noční déšť, který vyčistil a osvěžil vzduch.

Pojďme se ale podívat co se událo v Kelewanu za posledních 24 hodin - zasedal Velký sněm, který na návrh císaře zavedl daně - 2 zlaťáky na Dům/den návrh prošel těsnou většinou 7/6, dále na návrh domů prošel jednomyslně návrh posunutí budíčku na 7:15 a návrh na snížení platby za verbování.

Dům Cenarion během dne na mapě zneškodnil hrozbu v podobě lapků, kteří obsadili jeden z hradů a navíc získali jejich uloupené bohatství. Díky tomu mají naverbovánu jednu z nejsilnějších armád.

Dům Vermor také posílil svá vojska a strategicky je rozmístil po svém území, kdo ví co chystají??

Dům Vaeris posílá značné množství svých jednotek trhlinou na novou zemi Midkemii a zkoumají nová území. Oslabují tak ale svá  domovská držení.

Dům Eldiane vysílá svoji průzkumnou jednotku trhlinou do Midkemie. Současně se mu daří obsadit malé území domu Vaeris.

Dům Carcas posiluje své jednotky a strategicky je rozmísťuje po hraničních bodech svého území.

Dům Kalian Dor se také snaží verbovat nové síly a ihned je rozmísťuje.

Ve fotodokumentaci již naleznete fotky Domů (rodů) a také fotky oddílů. Na příště se pokusím Vám přiblížit i strategickou mapu abyste byli v centru dění naší hry.

Dopolední program je znamení činnosti Domů - Domy Eldian, Vaeris a Carcas se věnují tvůrčí činnosti - vyrábí štíty (před tábory jsme z kartónky sehnali paletu kartonového papíru a nyní děti stříhají, lepí a malují své štíty. Do toho se ještě vyrábí bakule ( papírová lepená koule na gumě ( ta byla jedním z úkolů co s sebou na tábor). Dům Vermor luští tajnou zprávu dešifruje a pak pátrá po tajemném klíči. Dům Cenárion se vybavuje luky a trénuje střelbu z luku, pak dobývá hrad, Dům Kalian Dor jde na průzkum Midkemie a poprve se setkává s původními obyvateli.

Po poledním klidu (další tah na mapě) je program po oddílech 1. oddíl nalézá mládě jednorožce, které je smutné a pak mu pomáhají nalézt jeho maminku...2. oddíl se vydává obletět svět, potom vyrábí domečky v lese, 3 hraje živé pexeso a člověče nelob se. 4 oddíl se vybavuje štíty, koulemi a larpovými meči a jde bojovat na náš hrad Dragolon.

Mimochodem víte, že jsme asi jediný tábor, který staví gotický hrad? Je to hrad Dragolon a je určen hrám s dětmi. Více o něm je na horní liště těchto stránek.

5 a 6 oddíl se seznamují, pak se vydávají společně na průzkum území v Midkemii , kde hledají cenné artefakty.

7 a 8 oddíl  - také seznamovací hry, potom hrají pašeráky a hru Zelená karta

Také 9 a 10 oddíl tráví odpoledne společně a prý skvěle vyšla zejména hra Princ a princezna

T-čko se nemá s kým družit, je to jediný náš smíšený oddíl omladiny nad 15 let. K tomuto oddílu přistupujeme již trochu jinak. Oddíl nyní připravuje hru pro mladší tábor.

Večer začne dunět pravidelnými rytmy - ano, na řadě je tradiční a velmi oblíbená Zmítačka (disko). Zmítačka probíhá jako vždy v hangáru. Neznám nové anlické pecky, ale mezi peckami nejoblíbenějšími a to v češtině nesmí chybět třeba Nafrněná. Pro velký úspěch mírně prodlužujeme večerku. Ve 21:40 je již klid, ticho, hvězdy nad táborem, praskající ohníček hlídky ve středu tábora ( hlídají holky z 9 oddílu) a my jdeme na poradu.

Jen k poradám - porady začínají vždy když již tábor spí. Krátce zhodnotíme den, rozebereme návrhy a připomínky a připravíme se ns den další. Protože jsme hraví a většina našich dospěláků jsou mladí lidé, máme i my podprahovou hru, která se nám letos krásně rozjíždí - ale o tom třeba někdy příště.

Hlavas

Den druhý - neděle - 16.7.

Tábor se nám pomalu rozjíždí. Ráno sice kluci ze 4 oddílu vstávají časně před rozcvičkou, ale to jsou první dny, přijdou dny, kdy se jim z postelí nebude chtít. Ráno po budíčku má tábor po oddílech rozcvičku. Výjimku tvoří dobrovolníci, kteří se po ránu koupou jako otužilci v bazénu. Za tuto činnost dostanou každé ráno potvrzený smrk ( to je naše táborová tvrdá měna)  a hodnota odměny každý další den bude narůstat o +1 smrk.

Po snídani se scházíme u nové táborové mapy - země Kelewanu, kde si jednotlivé domy nasazují do jejich držav vojenské jednotky ( je to první tah a každý dům má k dispozici 5 jednotek. Každá država svému domu navíc produkuje 1 zalaťák denně ( každý den budou dva tahy na mapě). Kromě toho probíhá na hradě Velký sněm. Tento sněm si dnes odhlasoval mimo jiné navýšení odměny právě otužilcům při ranním koupání, požadavek 1. zmítačky (dětské diskotéky) na další den. Samozřejmě se snažíme se sněmem manipulovat, ale všechny rozhodnutí nám hrají do karet.

Následuje dopolední zaměstnání, 1. oddíl zahajuje svoji oddílovou etapovku - Kouzelné království, 2. odíl se mění na rybáře - loví ryby ( ne skutečně - ale herně), 3 oddíl je v lese a hraje Mravence a Špačky, 4 bojuje o "rezonátor", 5 hraje tučňáčí baseball, 6 buduje osady, 7 diskutuje o ideálních vlastnotech manžela, 8 oddíl podstupuje ligionářský výcvik - hry s helmami a meči, 9 - hry důvěry a drobné týmbildingové aktivity, 10 - Tábornické dovednosti - zapalování ohně a vše co s ohni souvisí - Tobi si pak pochvaloval že je to poprvé co bylo potřeba na zapálení 17 ohňů  17 zápalek , T-čko staví oheň na hlavním ohništi a vyrábí louče.

V poledním klidu mají děti možnost dalších klidovějších aktivit - Jednak je první pohyb jednotek na mapě, domy získávají první zlato, vojáci obsazují hraniční uzly území domů. Za druhé vykupujeme a oceňujeme splnění úkolů , které si děti měly připravit doma - krásné tuniky, moudra na pergamenech, váčky na peníze, pružná guma, kameny a nátepníky. Někteří si odnáší až 70 smrků!

Odpoledne se tábor schází ihned po svačince na nástupišti v barevných trikách a všichni odcházíme do lesa. Stojíme totiž  na pozvání samotného císaře před hlavním císařským městem Kentosani, kam nás náš císař z nějakého důvodu pozval.  Brány hlavního města jsou však zavřeny a majordomus hlavního města nás vyzývá ke hrám . Vítězný dům obdrží od majordoma osobní dopis s informací co se bude dít. Na pořadu je tedy první velká bojovka o životy hráčů, které jsou představovány malým ocáskem umístěným za pas kalhot. Počítáme který dům získal nejvíce životů a nakonec předáváme zapečetěný dopis modrému domu Vaeris, kterému se dařilo nejlépe. Každý dům však za nasazení obdržel odměnu - tu zlato, tam další místo do sněmu, jinde akční karta k mapě. Po celotáborové hře tábor protahujeme bazénem, bychom děti osvěžili.

Večer zahajujeme velký oheň, kde zní nové i tradiční písně. To však jen do 21 hodiny, kdy tábor odchází na louku, kde je čeká audience u císaře. Páni domů zdraví císaře a představují svůj dům. Císař všem sděluje, že se ctihodným - černým mágům - podařilo nalézt rituál a znalost, který otevře cestu - trhlinu na jiný, bohatší svět. Rituál je plný zaříkávání a působivých scén - ohňostroj s výstřelem z děla . Trhlina je otevřena.

Od zítra se budou moci jednotky domů vypravit k trhlině a vstoupit do neznáma. Jak to bude vypadat? Hrozí nám nebezpečí, nebo najdeme zemi bohatou na zdroje? To se začneme dozvídat zítra.

Hra bude tedy rozehrána tak , že tah hry se bude provádět na 2x denně na 2 mapách současně - na původním území Kelewanu a na neznámé zemi - v Midkémii.

Mimochodem poznámka:

1. zapomněl jsem dostatečně poděkovat rodičům, kteří nám u autobusu nabalili sponzorské předměty - všechny budou využity pro děti na závěr tábora. Tedy Moc děkuji!!

2. Děj a motiv našeho příběhu o Kelewanu a Midkémii jsou z knih R.E.Feista - konkrétně z "trhlinových válek". Mám pocit , že se nyní řeší dotisk - moc to doporučuji, čte se to jedním dechem...

3. další fotky i videosekvence jsou sledovatelné na facebooku - odkaz najdete na hlavní straně

Hlavas

15.7. den první "a jsme tady!!"

 

Ráno jsme se rozloučili s rodiči a po kostrbaté cestě s Žambereckou objížďkou jsme konečně dorazili na tábor. Tady už jsme očekáváni 1 turnusem, se kterým se střídáme. Snažíme se zbytečně nezdržovat na horkém slunci a rychle se rozdělujeme do oddílů. Děti obsazují chatičky a sruby, prochází si tábor a najednou je tady oběd. Po obědě a poledním klidu jdou oddíly do lesa, kde je příjemně. Některé volí místo přímo u svěžího a příjemného potoka, všechny však zařazují seznamovací aktivity. Až se za chvíli vrátí ( je 16:00) bude čas i na bazén a osvěžení se. Po nástupu a večeří nás bude čekat zahájení letošní celotáborové hry... těště se na doplnění...

Doplnění prvního dne:

Na večerní program nastupuje tábor již ne po oddílech , ale po "barvách". Děti totiž dostaly nová táborová barevná trika s drakem - celkem 6 barev a vzniká tak 6 rodů - nebo lépe řečeno "domů", které mají v čele svého "Pána domu" , Všechny domy jsou zastoupeny stejným počtem dětí, všech věkových skupin - kluci - holky, malí - velcí.

Máme tady dům Carcass - bílí, dům Vermor - černí, dům Vaeris - modří, dům Eldian - zelení, dům Kalian Dor - žlutí a konečně dům Cenarion - červení. V krátké době nafotíme členy jednotlivých důmů a dáme je na stránky abyste mohli nalést své ratolesti.

Po jednotlivých domech se zahajuje velká celotáborová hra a potom jednotlivé skupiny studují svá území na velké nové mapě.

No a jak bude vypadat celotáborová hra? Co se děti dozvěděly a jak budou vypadat tahy hry?

Přenesli jsme se do smyšleného světa Kelewan, kde je jeden velký světadíl - viz mapa na fotkách. Tento světadíl je sice sjednocen do císařství, ale jsou tady jednotlivé frakce - tzv Domy - viz výše. Domy jsou stejně silné , ale různě rozmístěny, mají snahu rozšířit svá území a to samozřejmě na úkor jiného domu. Místa, která domy ovládají, poskytují Domu zisky - zlaťáky, za ty se dají verbovat nové jednotky a tím silit...

Svět Kelewan je zvláštní tím, že neobsahuje kromě trochy zlata žádné kovy a tak si lidé musí pomáhat jiným materiály - kůže dřevo apod.

2x denně - ráno a v poledním klidu  budou prováděny tahy na mapě, čímž se budou jednotlivé domy posunovat, obsazovat nová města na svém i cizím území ( umísťovat vlaječky). 1x denně také zasedne se samotným císařem Velký sněm ( parlament) , kde budou zastoupeny všechny domy v počtu zástupců dle síly domu ( zastupují malí i velcí) a budu se projednávat návrhy dětí - domů - jak ke hře, tak táborovému životu. Samozřejmě je císař vybaven právem Veta - kdyby třeba přišel návrh celý den se válet...

Takže dnes , za pár minut - je neděle ráno - bude první tah na mapě, kdy domy na čistou mapu nasadí 5 jednotek ( vojáčků) a současně zasedne ke svému prvnímu jednání Velký sněm. Toto vše bude trvat cca 20-30 minut, potom bude program po oddílech.

Odpoledne se můžeme těšit na první celotáborovou hru.

Hlavas


Diskuzní fórum není k akci založeno.