Vzpomínky na Pecku 1997

Vzpomínky na Pecku 1997
 

Pecka 1997

Začátkem tohoto povídání se musím omluvit, protože zážitky z obou "Pecek" se mi nějak smíchávají dohromady a já bych se nerad opakoval - viz Pecka 1996. V každém případě - Pecka 1996 byla úspěšným táborem , což vidím na haldě přihlášek, které nám na jaře v roce 1997 začaly přicházet. V květnu již musíme  vyhlásit stopstav a děti odmítat. Toto rozhoduje o tom, že příští rok uděláme už turnusy dva. Nepředbíhejme ale událostem tábor teprve začíná. Složení vedení je silné, já - Hlavas se plně opírám o zástupce Fera, doktora Janka a stabilní oddíláky - Maruška, Martina, Jan Honza, Mirek, Motyka a další. Máme už i první praktikanty. V oddílech jsou dosud schovány budoucí naděje práce s dětmi - Mýval, Honzíík, Ondra Šimonovský, Radim, Alf.

Lokalitu jsem popsal na táboře 1996 a ani v podmínkách našeho pobytu se toho moc nezměnilo, opět nejsme v táboře sami, kuchyni neovládáme, věnujeme se však jen a jen hrám a jejich organizaci.

Zaměření celotáborové hry se mi vykouřilo z hlavy, pokud jej někdy zjistím, tak jej doplním.

Tábor byl úspěšný a všechny děti se chtějí v příštím roce opět vrátit. Jaké je ale mé překvapení, když pan správce mi nakonec tábora sdělil, že o tábory na "táboře" nestojí, že je to pro něj prodělkové - tedy, že dětmi se vydělat nedá.

Jinými slovy se rozhodl pronajímat jednotlivé chatky rodinám zvlášť a nad podobnými blázny a nadšenci jako jsme byli my - zlomit hůl.

Co teď? Tak opět hledání nové lokality. Jenže se začíná objevovat nový fenomén českého podnikání - tunelování a braní si úvěrů s cílem tyto nesplatit. Řady podnikavců , kteří se dostali k majetku -např. táborům, tyto zastavily, úvěry nesplácely a tábory bez péče začaly chřadnout až k naprosté devastaci. Dnes díky tomu naleznete jen zlomek dříve fungujících lokalit...

No to jsem ale rozebírat nechtěl - nakonec se chytáme u TOSu Svitavy, kde uzavíráme smlouvu na nájem jejich velmi dobře udržované lokality na Budislavi a Gumokovu Hradec  - který vlastní lokalitu Potštejn.

Zase máme kam jet a víme, že příští rok tábory budou! 

1/2009 Hlavas


Diskuzní fórum není k akci založeno.