Jak ušetřit 1000,- kč z platby tábora

platí pro klienty vzp, ale i jinde
 

Cenu tábora lze snížit příspěvkem 1.000 Kč – tento příspěvek proplácí VZP svým klientům na základě svých, níže uvedených  podmínek po skončení tábora. Potvrzení provozovatele o účasti dítěte vydáváme rodičům na vyžádání za manipulační poplatek 60 Kč.

Podmínky příspěvku

 1. Příspěvek je poskytován ve výši do 1 000 Kč.

 2. Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let (17 let + 364 dní).

 3. Přispívá se na tuzemský ozdravný pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě.

 4. Příspěvek je poskytován jednorázově jednou v roce na jeden druh pobytu.

 5. Příspěvek nelze využít na pobyty, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (např. na pobyty v dětských ozdravovnách nebo dětských odborných léčebnách), nebo k úhradě regulačních poplatků.

 6. Ozdravný pobyt byl absolvován v roce 2009. Příspěvek se poskytne po absolvování pobytu, tzn. není vyplácen zálohově.

 7. Ozdravný pobyt může být organizovaný odborným nebo profesním sdružením, nebo může jít o pobyt individuální. Příspěvek se poskytuje i na pobyty organizované školami (školky, školy v přírodě, lyžařské kurzy) nebo letní tábory.

 8. Dítě se v roce 2009 neúčastnilo a nezúčastní akce Mořský koník nebo jiného ozdravného pobytu dotovaného příspěvkem VZP.Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo níže).

 9. K žádosti o příspěvek se přikládá doklad o zaplacení ozdravného pobytu.

 10. Doklad o zaplacení musí být prokazatelně spojen s pojištěncem a ozdravným nebo zotavovacím pobytem, na který je příspěvek poskytován. Na dokladu musí být uvedena délka ozdravného pobytu - den jeho zahájení a ukončení.

 11. Dítě a oba zákonní zástupci jsou pojištěnci VZP ČR a nemají vymahatelný nedoplatek na pojistném ani na penále.

uvedené je sice zjištěno a  platí pro všeobecnou zdravotní pojišťovnu , ale jste-li klienty jiné zdravotní pojišťovny, stojí za to se informovat, zda-li příspěvek neposkytují také.


Diskuzní fórum není k akci založeno.