O projektu hradu Dragolon

možná je to sen, možná je to vize, možná to bude skutečnost
 

Na počátku je vlastně jen klukovský sen, který nyní máme možnost realizovat. A protože vše souvisí se vším - zde mohu napsat zejména , že hrad souvisí s dětskými hrami a skýtá ( pokud tedy se postaví) obrovské množství možností využití právě pro hry s dětmi na táboře - je moje motivace jasná.

Podařilo se nám k našemu táboru na Dračí Skále přikoupit naprosto zanedbané pozemky, kde se mimo jiné nacházela i ruina - vedená jako zbořeniště - bývalého německého statku. Statek byl po válce a vysídlení opuštěn, následně armádou odstřelen a zůstala jen hromada kamení. Ideální pro rozebrání a získání základního stavebního materiálu na stavbu hradu. Hradu? No tedy zatím jen věže. No a jaká by to byla věž či v budoucnu hrad, kdyby tam nebyla tajná chodba? No a tak se začal pomalu realizovat sen, který ale měl ještě než se začalo řadu úskalí. Musíme získat oficiální povolení stavebního úřadu a vše si důkladně promyslet.

Momentálně se tedy soustředíme na stavbu jižní věže. Stylově jsme vybrali náročnéjší románský styl, tedy místo jednoduššího pravoúhlého rozložení stavby volíme kruhové rozložení. Věž bude mít kruhovou základnu o průměru 5,9m se dvěmi podlažími a kuželovou střechou . Ve spodním podlaží bude topeniště.  Původně jsem chtěl do věže umístit točité schody vedoucí do vrchního patra, nakonec ale pro nedostatek místa asi zvolím žebřík. V patře budou střelecké průzory + možná výstup na hradby. Celá věž bude stát na mohutných betonových základech a bude stavěna z kamenů, pojených normální ( ne dobovou ) maltou. To ale ještě předbíhám, protože nejdříve je potřeba udělat zemní práce, rozhrnout ruiny statku, vybrat kameny, vyhloubit drážku pro tajnou chodbu. Tajná chodba bude postavena jako úzký tunel z cihelného zdiva zaklopený klenbou. Nesmí být přímá a rovná, protože děti při plnění úkolů a průchodu chodbou , by neměly vidět na konec.  

Finální představa je vybudování celkem 4 věží, které budou spojeny pochozí hradbou. Na nádvoří potom bude možné dát vzniknout palácové budově, či řemeslným chatrčím - kováři apod.

V zimě 2010 obíháme úřady, klestíme náletové dřeviny, dříví se řeže, štípe a odváží k uskladnění jako palivové dříví. Na jaře 2011 probíhají už zemní práce, pokládáme podlahy tajné chodby a zahajujeme její výstavbu. V létě 2011 pokračuje stavba tajné chodby - nyní je hotova asi 1/3délky - přepokládá se i vznik malé podzemní komory - krypty - opět - dovedu si představit možnosti jejího využití - umístění pokladů, zpráv apod. V létě se také kope základ jižní věže. Na podzim 2011 začínáme plnit základy betonem , izoluje se, umísťuje se konstrukce podlahy a pokládáme první kameny do zdiva - a že jich ještě máme před sebou!!

Takže kdo má zájem se podílet na jediné stavbě hradu v České republice, klidně dojeďte, na rozdíl od francouzského projektu Guedelon ( se kterým se nemůžeme absolutně srovnávat) za to nebudete platit. Jedno srovnání mě přece jen napadlo - Francouzský hrad vzniká dobovou technologií a jeho stavba se předpokládá na 35 let. Jeho účelem je vznik hradu jako takového. My tolik času nemáme - stavíme hrad pro hry s dětmi, děti jej budou bránit i dobývat, budou na něm přespávat, trávit zádumčivé večery, budou v něm doma. Proto metody a rozsah přizpůsobujeme tomuto cíli.

Díky za Vaši podporu!

Hlavas 14.9.2011   


Diskuzní fórum není k akci založeno.