Občanské sdružení dračí skála

Informace o našem sdružení a činnostech...
vložil  Bajn


 

drakUdálosti - zima 2021, rok 2022 a jaro 2023

 

Uplynulé období se neslo ve znamení pravidelné údržby tábora, pokračují víkendové pobyty, během kterých se opravují chatky, máme za sebou havárii podavače uhlí u kotle - opravu zvládl Čip a Kuba na výbornou. Na co jsme nestačili byla havárie čističky - uhnilá hřídel - na to jsme museli pozvat servisní firmu. Taky jsme se 2x před uvedením do sezony potýkali s ucpanými odpady jednu opravu jsme zvládli vlastními silami a s druhou nám pomohli hasiči. Vedle hangáru se začal naklánět pamětním císaře Františka-Josefa - 130 let starý jasan, nezbylo, než jej s lítostí řízeně pokácet než riskovat jeho pád na hangár při silnějším větru. Demontujeme také starý a již věkem a hnilobou poškozený Šamanův most Můmií. Na druhou stranu pokračujeme velkými skoky na hradě - z dokončené brány se posunuje dál hradba s ochozem, vzniká nová věž hláska, stavíme mostek. Nekonečnou prací je pravidelná těžba a zpracovnání dřeva na palivo - vdyť potřebujeme dříví jak do kamen v kuchyni tak 60cm špalky do "lokomotivy" (teplovzdušná kamna v jídelně). Kluci z prvního turnusu zahájili stavbu nové "rezervní" chatky, se kterou se pak pokračovalo na 4 běhu. Nyní chybí doladit obšívky a chatku dovybavit. Na druhou stranu vichřici neodolal smrk mezi chatkou 6 a 7 a pád ulomené části silně poškodil chatky 6 a 5. No bude na jaře co dělat.

Na zimní radovánky jsme si pořídili starší lyžařský vlek, se sousedem jsme vyjednali půjčení louky nad hradem  na zimní sezónu a vlek na podzim postavíme, na jaře sundáme. Kopec je sice malý , ale bez front a dokonce rolbovaný.

Na jaře probíhají úspěšné školy v přírodě, přes prázdniny oblíbené letní turnusy po 14 dnech a novinkou je 6-7 denní turnus č. 5, který je určen mládeži nad 15 let a který se stal velmi oblíbeným. Na podzim je tady tradiční adaptační cyklus Hradecké Vocelovky. Pozdní podzim, zimu a jaro vyplňují víkendy, zimní turnus a týdenní pobyty zájemců.

Na jaře 2023 jsme však museli zrušit pro nezájem zimní turnus ( ten je také určen starší mladeži) .

Na letní turnusy 2023 je vše připraveno dospěláci jsou natěšeni a já jim děkuji za přízeň, podporu a věrnost Dračí Skále. Děkuji také těm dospělákům, kteří nejezdí pouze na letních 14 dní, ale objeví se pomoci i na víkendech.

 

Hlavas

 

 

 

Události - léta 2019, 2020 jaro 2021

Nějak jsem se zasnil a samou aktivitou pro tábor jsem opomněl doplnit tento odkaz. Omlouvám se , chyba je na mé straně. Za tuto dobu se toho hodně událo, proběhly skvělé tábory - myslím, že absolutní většina dětí turnusy hodnotila pozitivně, vždyť to dokazuje neutuchající zájem o tábory...

Rozjeli jsme školy v přírodě a adaptační kurzy - osvědčila se metoda plné péče ( jako na táboře), která se učitelům líbí. Bohužel s nástupem c-19 v roce 2020 a na jaře 2021 tyto aktivity padly...

Budujeme jako o život - pokračujeme ve zvelebování hradu, kde je hotova vstupní brána i podsklepení - tzv "pirátská knajpa" zahájili jsme další věž v blízkosti potoka.

Hlavní budovu by pamětníci asi nepoznali, je dohotovena nástavba nad umývárkami, rozšířil se počet wc pro dívky, vybudovali jsme 2 nové pokoje a nyní se pracuje na půdní vestavbě nad těmito pokoji, vznikl nový sklad (v době c-19 plný anticovidu, roušek apod.). Hlavní budova dostala nový plášť a nyní chybí jen krček u zadního vchodu.

Průběžně se opravují chatky - stíháme ale jen ty nejnouzovější stavy, připravujeme výměnu bazénové skluzavky za dvojitý tobogán, na zimu jsme pořídili malý a starý lyžařský vlek ( v době c-19 fungoval jako jediný - protože nebyl veřejným střediskem), staráme se o lokalitu Bogovo, kde jsme provedli probírku a úklid mladého lesa, sázíme nové dřeviny - duby, buky, břízy, javory a modříny, naopak v době vegetačního klidu kácíme suché a přestárlé dřeviny - zpracováváme je a uskladňujeme na topivo.

Rozloučili jsme se s e starým traktorem a pořídili jsme mírně jetý japonský malotraktor iseki, doplnili jsme i materiál v klubovně pro práci s dětmi o nové kostýmy, a další potřeby pro oddílové vedoucí.

Během krize s c-19 na táboře žila a žije uzavřená komunita studentů, kteří se z tábora distančně učí a ve volnu starají o provoz budovy.

Nyní nezbývá , než pevně doufat , že se vše uklidní a vrátí zpět do tvůrčích kolejí

Hlavas duben 2021 

 

 

 


 

drak

Události - zima 2017 + jaro 2018

Zatímco běží na táboře 1. turnus a já se připravuji na 2 turnus tábora na Dračí Skále, tak zjišťuji že i sem bych měl vložit povídání a bilancování z minulého období. Čas letí jako voda a já mohu říci že se podařilo zapracovat na chatičkách - a to zejména z venku - na řadě kolem chatek 20-30, které jsou z návětrné strany značně vyžilé. Pokračujeme v půdní vestavbě - pomalu se rýsuje hrubé provedení kuchyňky, sprchy a umývárny, zkoušíme experimentovat se solárními články na střeše a s větrnými turbínami, které zatím dodávají elektrickou energii jen do dvou velkých trakčních baterií. Baterie živí nouzové osvětlení půdy, ale do  budoucna bych rád napájel třeba těleso v bojlerech.

Na hradě dostavujeme vstupní bránu a pouštíme se i do odnože sklepení. V rybníce jsme odchovali další várku pstruhů duhových, včely nám daly první dragolonský med.

Podařilo se zajistit generální opravu stroje - pohonu čističky, instalovali jsme elektronický systém "elektroosmózu" v hlavní budově, který by nás měl zbavit vlhkosti ve zdech hlavní budovy. Zrekonstruovali jsme hlavní vstupní dveře a dveře v chodbě, nechali jsme vyrobit úplně nové dveře do kuchyně.

Naopak, přestože jsme měli finanční krytí na provedení opravy - nové omítky na polovinu hlavní budovy - akce se nezdařila - nepodařilo se nám najít firmu, která by za "běžnou" cenu tuto práci přijala. Místní firmy dávaly takové nadsazené nabídky ( 1500,-/m2) , které se nedaly přijmout.

 

Rozšířili jsme trochu i činnost - na táboře se ujalo pořádání adaptačních kurzů pro středoškoláky a učně - to na podzim. Naopak, na jaře máme za sebou první školy v přírodě. To vše pod vedením psychologa Honzy. Ten do akcí vložil i další nové prvky her - larpové luky, bumper ball a další.

Tábory 2018 , které jsou nyní v plném proudu , jsou připraveny a plně obsazeny. Všichni dospěláci jsou natěšeni. I proto v průběhu jara, zimy i podzimu probíhaly víkendovky, slety praktikantů i praktika. Děkuji všem příznivcům Dračí Skály - jak dětem a rodičům , tak zejména dospělákům , že mají tábor rádi, a chtějí se na něj vracet.

Hlavas 9.7.2018

 

 

 

 


 

drak

Události - zima 2015 + jaro 2016

I toto období se ukázalo být plodným !

Venku se dodělává vnitřek srubu, kluci odstrojují pláště chatek, které jsou v nejhorším stavu a nahrazují je palubkovými stěnami, které kryjí také novou vrstvu izolace. Opravujeme rybník nad hradem ( kdysi tady vodní dílo existovalo) a na jaře vysazujeme várku pstruha dohového. Tak na tábor přivážíme 3 včelstva, abychom je mohli dětem ukázat, během táborů. Pokračuje také práce na úpravě půdy, kde doděláváme 2 pokoj - celý ve dřevě.

 

Na 2 a 4 turnusu  se udělala také spousta práce pro tábor - hradní páni se vrhli na stavbu schodišťové věže, která přechází do systému klenuté brány, pokračujeme v budování hradby.

Co se týká programů  proběhly tématické víkendovky včetně soutěží , máme za sebou 4 praktika, zimní turnus, ples dračí Skály, sraz prvních Orličanů - opět vyzdvihuji Slet praktikantů - který jsem učinil povinný pro všechny praktikanty napříč turnusy.

Loňská novinka se ale pro nezájem ze strany rodičůl a prarodičů  - Tábor seniorů neuskutečnila.

 

Hlavas léto 2016


 

 

 

drak

Události - zima 2014 + jaro 2015

Nějak nestíhám a tak dopisuji tuto rubriku až v polovně prázdnin, kdy jsou v plném proudu oddíláci 3 turnusu.

Na 2 a 4 turnusu 2014 se udělala také spousta práce pro tábor - hradní páni také díky  finanční pomoci Nadace ČEZ  dostavěli věž hradu Dragolon, ta dostala novou střechu, kryt komína, korouhev ve tvaru draka a taky novou podlahu. Kluci intenzivně pracují i na okenicích na zavírání střílen v patře.

Na jaře jsme na hradě pokročili novou vstupní dřevěnou branou a hlavně vyjeli jsme základy vstupní kamenné brány a schodišťové věže.

Pokračují i další práce - hodně se máklo na půdě, kde vyrostl zbrusu nový pokoj ve dřevě, na půdě se instalovala půdní větev ústředního topení.

Mezi veliké úkoly patřila rekonstrukce malé koupelny pod schody, která se dělala z gruntu včetně injektáže mokrých zdí, nové EZ, vody, odpadů, topení... Tuto práci jsme nemohli uspíšit, protože se dlouho čekalo na vyschnutí obnažených cihel. Konečné detaily se dořešily až na 2. turnuse. Nyní je malá koupelna celá nová a funguje.

Velikou invesicí a velkou změnou byla obnova kamen - stará kamna dosloužila a nyní jsou zlikvidována a postavili jsme zbrusu nová kamna kachlová. Vše funguje v superlativech

Nepříjemnou věcí bylo zjištění nedobře odvedené práce firmou pana Ptáčka, který ledabyle provedl izolace proti vodě ve velké koupelně s tím, že dělící stěna nám vlhkostí praská - to budeme muset opravit v příštím roce po táborech.

Co se týká programů a akcí máme za sebou další svatbu, proběhly tématické víkendovky včetně soutěží , máme za sebou 4 praktika, zimní turnus, ples dračí Skály, sraz prvních Orličanů - ale rád mimo jiné vyzvedl Slet praktikantů - který jsem učinil povinný pro všechny praktikanty napříč turnusy. Osvědčil se, děcka se poznávají napříč jednotlivými běhy a hlavně, intenzivně na nich pracujeme aby mohly odvést co největší kus práce v létě - pro děti.

Novinkou pro příští rok bude pilotní projekt, který by mohl oživit lokalitu i v mimo prázdninové době - Tábor seniorů.

 

Hlavas léto 2015

 

 

 


 

 

 

drakUdálosti - zima 2013 + jaro 2014

Tak jako pravidelně Vám chci poreferovat co se zvládlo a co ne. Naštěstí mám pocit, že toho druhého bude minimálně.

Pro toto období jsem si vytkl tyto velké a náročné úkoly:

1. Opravit havarovaný UAZ

2. Opravit přízemí srub u 1

3. Dodělat patro a střechu věže Dragolon - díky finanční pomoci Nadace ČEZ

 

No a jak to proběhlo? UAZ jsme stihli nechat opravit u místního mechanika díky sbírce, která opravu pokryla. Termín ale byl velmi těsný.

Na srubu vše děláme vlastními silami - likvidace staré podlahy , obložení stěn a stropů , no pak se buduje nové obložení z masivní borovice, nová EZ, nová podlaha - beton a na něj staré , čištěné půdovky. Doplňujeme ještě kamna a srub je hotov.

Téměř každý víkend se pracuje i na hradě, potřebujeme vybudovat další jedno patro osadit podlahu, nechat udělat tesařsky střechu a tuto také pokrýt dobově vypadající krytinou. Práce jdou od ruky díky finanční pomoci Nadace ČEZ, -ale nejvíce si slibujeme od letních měsíců - průběhu prázdnin. Práce musí být hotovy do září! Snad to stihneme!

Pokračují i drobnější práce

-na dalších 6 chatkách jsme vyměnili celé dveře - masiv, vypadají perfektně!

- nesmím zapomenou na štípání a řezání dříví, sekání, úklid listí stříhání keříků a stromků, nátěry a spoustu další provozní činnosti

No a do toho probíhají společenské akce - setkání přátel Šiprových, rodu Nečasových, dále Špioni,  Vánoce, Silvestr,  Ples apod.

A co příště? Pořád je tady fůra práce - musíme dotvořit věž, vybavit ji pro děti, měli bychom se konečně pustit do  opravy spodků a obšívek chatek...  Máme v plánu opět společenské , zábavní akce, podobné jako v loni

Hlavas jaro 2014

 

 


 

 

drakUdálosti - zima 2012 + jaro 2013

Uff, tak jsme všechno stihli připravit, právě odejel první turnus prožít si svá dobrodružství na tábor a já se chci podělit o události mezi tábory. Pro toto období jsem si vytkl 2 velké a náročné úkoly: udělat generální opravu bazénu - laminací a postavit novou saunu. A tak již od podzimu brousím a pomocníci vybouchávají poškozené stěny. Předběhnu - cíl jsme nakonec i přes prodlouženou zimu - s odřenýma ušima zvládli. Další velký úkol - dodělat hvězdnou, počítačem řízenou oblohu v hangáru, jsme ale nezvládli. Nevadí, hlavní je , že hangár je provozuschopný a připravený.

- Šaman pokračuje ve stavbě stromového domu

-Šaman s Mumií postavili most Mumií

- dodělali jsme zateplování umývárek a sprch,

- udělali jsme nové povrchy míst - v létě zabahněných - kamínkováním ( před hangárem , bufetem apod.)

-hodně jsme popojeli i na půdní vestavbě - je hotova komplet další místnost, celá ve dřevě

-postavili jsme novou saunu - stará nám na 2 turnusu spadla a tak nyní stojí nová, hezčí a dobře zaizolovaná. Jsem rád že se akce stihla , podílela se na ní řada expertů

-laminace bazénu - o tom se makáčům bude zdát asi i v noci ještě hodně dlouho - spotřebovali jsme 800kg pryskyřice a o dalším materiálu ani nemluvím. Hodně si mákli: Radka, Honzíík, Tony, Mýval , Angell, Baz a další

- na hradě se dodělalo cosi tajného a v průběhu podzimu i jara s velkým úspěchem použilo ke hrám. Musíme však popojet s hradem, na jaře jsme nepřiložili ani kámen - makali jsme na bazénu!

-na 4 chatkách jsme vyměnili celé dveře - masiv, vypadají perfektně!

- nesmím zapomenou na štípání a řezání dříví, sekání, úklid listí stříhání keříků a stromků, nátěry a spoustu další provozní činnosti

No a do toho probíhají společenské akce - setkání přátel Šiprových, rodu Nečasových, dále Válka Špionů,  Vánoce, Silvestr,  Bahama beach ples , výcvik v snowkitingu apod.

A co příště? Pořád je tady fůra práce - měli bychom se konečně pustit do malé koupelny, spodní patra srubů by si zasloužila pozornost a novou podlahu, opravy spodků a obšívek chatek...  Máme v plánu opět společenské , zábavní akce, podobné jako v loni

Hlavas 1.7.2013


 

drakUdálosti - zima 2011 + jaro 2012

Tak jsem se trochu opozdil a dopisuji tyto informace na počátku 3. turnusu. Podzim i jaro proběhly hodně podobně - opět jsme se snažili o vylepšení tábora. Na podzim jsme zahájili vybourání chlapeckých WC, celková rekonstrukce se podařila i když byla hotova chvíli před nástupem na tábor. Zahajujeme také práce na hradě - vyhloubily se základy věže , do nich přišlo asi 18 M3 betonu a nyní jsme ssa 1m nad terénem - ale jen někde, stavba probíhá pomalu. Velkou akci zahájili dospěláci 4 turnusu - vyšmirglovali celý vnitřek hangáru, natřeli základovkou, poté povrchovou zelenou barvou, osadili nový ventilátor, zavěsili nové podhledy a instalovali bodové svítidla, reflektor... Super práce!!

- Šaman pokračuje ve stavbě stromového domu

- zahájili jsme zateplování umývárek a sprch,

- udělali jsme nové povrchy cesty u chlapeckých wc a parkovacích míst

-trochu jsme popojeli i na půdní vestavbě ( tam děláme jen když není co dělat venku - za deště)

- řešili jsme opravou havárii komínu v zimě - jeho stržení

- nechali jsme udělat nové svody povrchové vody - hangár, cihelna

No a do toho probíhají společenské akce - setkání přátel Šiprových, rodu Nečasových, dále Válka Špionů, Komandos, Vánoce, Silvestr, Filmová víkendovka, Škraboškový ples , výcvik v snowkitingu apod.

Na příští rok plánuji laminaci bazénu ( asi to bude největší a nejnákladnější akce ), generální opravu malé koupelny pod schody, dílčí opravy tam kde je to třeba, pokračování výstavby hradu... Máme v plánu opět společenské , zábavní akce, podobné jako v loni

Hlavas 1.8.2012


 

 

 

 

 

 

 

 

 

drakUdálosti - zima 2010 + jaro 2011

 

Právě probíhá 1. turnus a já se teprve nyní dostávám k tomu, abych tady popsal některé základní novinky z Dračí Skály. K dnešnímu datu máme první 3 turnusy plně obsazeny na 4 máme cca ještě 10-15 míst volných, stejně jako v loni byl první uzavřen již v únoru turnus č. 2

V průběhu mimoprázdninových měsíců jsme se soustředili na práce uvnitř, dny byly krátké, možnost chodit ven do hlubokého sněhu byla malá a tak proběhly i různé společenské akce - tématické víkendovky - srazy apod. Uspořádali jsme 3 ples s názvem Županový a věřím, že líbil. Proběhl taky již druhý zimní turnus - o jarních prázdninách, kterého se účastnilo cca 15 dětí. Byl náročný na program - Mýval se ho zhostil výborně a připravil úvodní celtotáborovku Plyšáci a Dračice. Máme za sebou i jiné úspěšné akce - Válku špionů, Filmovou víkendovku a spoustu dalších polopracovních i pracovních víkendů.

No a čeho jsme za jaro 2010-2011 dosáhli - co jsme udělali?

-opravují se chatičky - dělají se nové čelní stěny, nové nátěry, zbývá už jen jedna nehezky popsaná chatka - asi z ní uděláme muzeum.

-na srubech jsme udělali nové obložení , nové podlahy, novou čelní stěnu - toto vše na srubu dívčím. Dále dodavatelsky se opravily pilíře podest.

-jednoznačně největší letošní akcí je celková rekonstrukce traktu sprch a umývárek - od nových stavebních izolací, přes nové rozvody odpadů a vody až po luxusní prosklenné dveře sprchových boxů.

-velkou akcí je také úprava přilehlých pozemků - kácení dříví + terénní úpravy  + zahájení stavby - sice jen zatím tajné chodby, ale do budoucna - hradu ( samozřejmě vše je povoleno jak má být).

-byly provedeny terénní úpravy svahu podél hřiště, dále plochy nad náhonem včetně výstavby nové opěrné kamenné zdi

-jsou odborně zasázeny nové keře a stromy na vhodná místa

-připravuje se opět spousta palivového dříví, kácí se poškozené dřeviny na našich pozemcích

-postavil se velký dřevník čelněný na 4 sekce z nichž 3 byly plně zarovnány palivovým - tvrdým dřevem

-Šaman začal výstavbu stromového domu

-proběhla oprava čističky - strojní části

-každý týden - mimo zimní měsíce se provádí úprava trávníků, vzali jsme si pod patronaci i plochy u kapličky. Jen pro zajímavost - toto představuje každý víkend 1,5 celého dne sekání.

No a samozřejmě nás proběhly praktika všech 4 turnusů.

Děkuji za práci a pomoc všem Drakům, děkuji společnostem , které nám pomohli tak či onak i řadě rodičů, kteří obětovali svůj čas a prožili jej s námi na víkendovém táboře!

Děkuji zejména členům 4 turnusu, kteří již po 3 přispěli největším množstvím času k zvelebování tábora.

Indiánům i plyšákům přeji příjemné počasí - ani vedra ani zimu, ale taky ne příliš dešťů či sucha - přeji aby nám klaply hry, které máme připraveny a hlavně aby se nepřihodil žádný úraz. Nám dospělákům přeji slušné děti , které budou naše výmysly hltat a užívat si je.

J.Nečas, Hlavas 7.7.2011

drakUdálosti - zima + jaro 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

Sedím chvíli v klidu a zamýšlím se, jak dát dohromady text - zprávu o naší činnosti, tak, aby nebyla nudná a fádní. Pokud se mi to nepovede  - promiňte. Máme před sebou poslední - přípravnou víkendovku, kde budeme kmitat a připravovat to poslední co se nestihlo k úspěšnému zahájení 1. turnusu. K dnešnímu datu máme první 3 turnusy plně obsazeny na 4 máme cca ještě 10-15 míst volných, překvapující je ale čas uzávěrky - rekordu dosáhl turnus č. 2, který jsem uzavřel již v únoru.

Během zimních víkendů jsme se soustředili na práce uvnitř, dny byly krátké, možnost chodit ven do hlubokého sněhu byla malá a tak proběhly i různé společenské akce - tématické víkendovky - srazy apod. Uspořádali jsme 2 ples s názvem Kloboukový a věřím, že účastníci byli spokojeni. Proběhl taky první zimní turnus - o jarních prázdninách, kterého se účastnilo cca 15 dětí. Byl náročný na program - Mýval se ho zhostil výborně i na vlastní organizaci - Radka.

No a čeho jsme za jaro 2010 dosáhli - co jsme udělali?

-dodělalo se topení ( taky nám prasknul radiátor a měli jsme havárii), nátěry potrubí, začistění apod

-jsou natřeny dveře sociálek, dveře chatiček - ty jsou navíc kromě pastelových barev doplněny o nádherné - Radkou malované kresby

-učňové SOU Uherský Brod během své týdenní praxe opravili řadu chatek - jejich podest, provedli jednu kompletní výměnu nosných prvků - ch.č. 21

-děvčata ponatírala všechny nové prvky , řada chatek dostala nové kabáty, jsou vyměněny části stěn, okna , okenice

-na půdě pokračujeme s demontáží stávajících místností až pod podlahy, kde nás bude čekat sanace některých trámů. Cílem je vznik půdní vestavby.

-mezi největší akce jednoznačně patří akce dodavatelské - nová zateplená fasáda na jídelně i s namalovaným drakem, nově provedený obklad štítové zdi hlavní budovy a úplně nově provedený domeček skrývající důležitou součast tábora - čističku odpadních vod

-opravili jsme bazén a jeho praskliny, pokusili jsme se vodním sklem předejít pronikání vlhkosti a po opravě jsme jej celý nově natřeli na modro

-jsou opraveny okapy a svody vody u chatek

-jsou odborně zasázeny nové keře a stromy na vhodná místa

-podařilo se projednat uložení horního vedení přívodu el. energie - do země

-zbořili jsme původní altán a postavili Strážní - "křivou" věž

-řada chatek byla nově vymalována a někam jsme stihli namalovat i tématické - dětské kresby

-připravuje se opět spousta palivového dříví, kácí se poškozené dřeviny na našich pozemcích

-oprava šachet zdrojů vody právě nyní probíhá

No a samozřejmě nás proběhly praktika všech 4 turnusů.

Děkuji za práci a pomoc všem Drakům, děkuji společnostem , které nám pomohli tak či onak i řadě rodičů, kteří obětovali svůj čas a prožili jej s námi na víkendovém táboře!

Všem 4 turnusů přeji příjemné počasí - ani vedra ani zimu, ale taky ne příliš dešťů či sucha - přeji aby nám klaply hry, které máme připraveny a hlavně aby se nepřihodil žádný úraz. Nám dospělákům přeji slušné děti , které budou naše výmysly hltat a užívat si je.

J.Nečas, Hlavas 24.6.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drakUdálosti - tábory + podzim 2009

Tábory proběhly přesně tak jak měly až na operativní změnu na 4 turnuse, kdy jsem jako Hlavas tábora den před zahájením absolvoval operaci páteře. Bylo až dojemné jak jsem dostával vzkazy od dětí i vedoucích - tu na papíře, jinde na lidském těle popsaném lihovými fixy apod. Všem děkuji nejen za velkou podporu, ale i za zastoupení, kterého se vzorově zhostila Radka - Hlavas z ničehonic, které pomohla řada dalších obětavců. První a 3 turnus pod vedením Fera pídil po tajemství, které skrývala lokalita tábora - zejména naše hlavní a tak tajemná budova. 2 a 4 turnus se přenesl do Amazonie, kde hledal a nakonec i našel tajemný artefakt indiánů. Závěrečný rituál doplněný lasery byl úžasný.

Všechno si samozřejmě můžete pročíst v deníčcích na těchto stránkách v Táborech 2009

Ihned po skončení turnusů začínáme opět pracovat na zvelebování tábora, pracuje se zejména na chatičkách - za pomoci ČEZu se daří dávat vlastními silami chatky do pořádku ( opravy tesařské - schody, podesty, konstrukce, dále nátěry, malby - opravy střech, okapů...) - ale bude to běh na dlouhou trať. Jen do této části prací se vložilo přes 240 tis. kč.

Hlavní akcí letošního podzimu jsou práce na zprovoznění topení, montujeme nové radiátory a rozvody, po zralé úvaze se volí automatický nový kotel na hnědé uhlí s ekologickým atestem - Ekoefekt 48. Je zajímavé že z komína nestoupá ani proužek dýmu, vše je ekologicky spáleno.

Další práce které se na táboře provedly:

- začali jsme přebudovávat hl. půdu - zatím je uděláno tzv Ferárium - půdní pokoj ( zednické práce + podlahy ,obklady,izolace, nátěry, malba, elektrika...)

-Honzíík s Borůvkou se vrhli na půdní vestavbu půdičky nad klubovnou

-Shrek přestavěl chatku č. 17

-odvrtáváme větrací otvory ve zdech v některých částech hl. budovy

-připravuje se spousta palivového dříví, kácí se poškozené dřeviny na našich pozemcích

-Šaman zahájil stavbu Orlího domu na stromě vedle hangáru

-upravuje se dispozice garáže a umístění předmětů a nářadí

No také nás postihuje říjnová sněhová kalamita, kdy dochází k prolomení střechy čističky a poškození řady chatek. Naštěstí jsme po velmi špatných zkušenostech s Českou pojišťovnou ( kdy se 2x vizuli z plnění - po vyloupení tábora i přes vysoké pojistky) přešli ke Kooperativě, která nám škodu bez problému uhradila a jednala vstřícně a korektně!

Mimo pracovních aktivit na táboře proběhly setkání dospěláků všech turnusů, drakiáda ( ta se nakonec pro nepřízeň počasí odpískala) , Vánoční, rodičovská a Silvestrovská víkendovka.

Na jaře roku 2010 nechceme založit ruce do klína ale musíme pokračovat na řadě prací :

-oprava šachet zdrojů vody

-pokračování prací na hlavní půdě za vzniku pokojů

-pokračování oprav chatek

-oprava mrazem poškozeného bazénu z loňské zimy

No a samozřejmě nás budou čekat praktika všech 4 turnusů, koncem března 2 - klasický ples Dračí Skály a řada dalších příjemných setkání na Dračí Skále. Držte nám palce - Vy, kterým není jedno kam posíláte děti, abychom měli dostatek sil, aby se opět našla řada firem, které nám pomohou i pár rodičů, kteří přiloží ruku k dílu!

Přeji všem do roku 2010 hodně zdraví a vše dobré!

J.Nečas, Hlavas 5.1.2010

 

.

 

drak

Události - jaro roku 2009

 

 

 

 

 

 

 

Hned po 1. silvestrovské víkendovce přichází řada zimních pobytů, kdy, s různě se měnícím týmem lidí, uskutečňujeme jednu víkendovku za druhou. V zimě se vesměs snažíme přežít - přípravou dříví, topením , drkotáním zubama ve vymrzlých ložnicích. Uvnitř se dělají drobnější práce, které počasí dovolí. Aby nás ale pobyt bavil, jezdí se lyžovat, saunuje se, bruslí se na zamrzlém bazénu. U kamen se poté hrají hry, zpíváme, povídá se .

Máme za sebou také první tradiční ples, který tady nebudu hodnotit, - hodnocení nechť si provede každý sám...jen se bojím, že na druhý ples se již nevejdeme do jídelny...

Zapůjčili jsme tábor také pionýrské skupině z Červené Vody pro jejich tradiční setkání...

Postupem času se prodlužuje den a je to vidět i na objemech hotových prací.

Během jara 2009 jsme udělali:

-dodělala se jídelna, odvrtaly se otvory k odvětrání vlhkosti ve zdech

-udělaly se zemní prace u čističky, vzniklo parkovací místo, udělala se palisádová opěrná stěna

-vybouraly se příčky a staré podlahy v traktu ošetřoven

-opravily se nosné hranoly , nesoucí podlahy - v traktu ošetřoven

-odřely se staré malby a omítky, udělala se omítka nová včetně štuků. Vyměnily se okna.To vše v traktu ošetřoven

-Vznikla velká místost bez příček, kterou jsme nazvali Lazaretem, je vymalovaná a má nové borové podlahy

-mladící - praktikanti dodělali srub - obložení a podlahy v horním patře

-udělala se nová střecha na srubu

-na srubech jsou nové okapy a svody

-vykopala se a položila se nová kanalizace , která bude odvádět povrchovou dešťovou vodu ze srubů

-opravily se první chatky - podesty, schody , včetně nátěrů

-provedla se řada málokdy viditelných prací , které ale patří mezi údržbové - sekání trávy, opravy vodoinstalací, čištění chatek, a hl. budovy včetně vybavení kuchyně, jídelny a pokojů...

Nestihli jsme ale opravit poškození na bazénu, nestihla se udělat první část fasády na štítu budovy...

Pořád jsme v začátcích, po táborech nás čeká vyřešení nevyhovujícího topení hl. budovy, plánujeme opravu střechy umýváren a sprch, potřebujeme natřít hangár...

Nyní však , v den před táborem, musíme na práce kolem tábora zapomenout a soustředit se na to jediné pro co to vše děláme a to jsou jednotlivé turnusy našich táborů na Dračí Skále! Čekají nás celkem 4 naplněné turnusy a 2 velké, připravené celotáborové hry.

Chci poděkovat všem, kterým není osud tábora na Dračí Skále lhostejný za jejich pomoc - a to ať formou osobní účasti na víkendovkách, nebo pomoci při přípravě táborů, sponzoringem,vymýšlením celotáborových her, propagací - filmem, články, písněmi či jinou formou.

Tábory na Dračí Skále žijí a fungují a je to taky Vaše zásluha!

Díky

Hlavas 29.6.2009 

 


drakUdálosti po táborech - ve druhé půlce roku 2008

 

 

Hned po skončení poseldního z turnusů začínáme opět přemýšlet co bychom na táboře vylepšili. Ne že by nebylo co, ono je toho tolik, že správná otázka spíše zní - kam se dříve vrhnout?

Podzim je poměrně krátký. V těch nemnoho víkendech děláme na zkoušku 2 víkendovky pro rodiče s dětmi. Programem jsou jednak hry a jednak práce, do které jsou rodiče hrr. Připravuje se dříví na zimu, opravuje se schody u některých chatek, umělecky se malují chatky od ch.č.1.

Probíhá také 1 outdoor pro velkoobchodní společnost, kde připravujeme dospělácké hry, pro mě jediným stínem je vůle některých prostých zaměstnanců se raději opít než si něco zahrát a pobavit se. Nicméně většina je nadšena a odjíždí plni zážitků.

No a pak až do konce roku probíhají pracovně-hrací víkendovky pro dospěláky a T-čka našich táborů. Po setkání  s místní zednickou firmou dojednáváme cenu a protože firma je ráda , že chlapi budou přes zimu v teple akce začíná.

Co se tedy realizovalo:

-výměny schodišť 3 chatek - sami

-nátěry chatek zvenku, zevnitř - sami

-výměna oken v kuchyni, jídelně v kancelářích, výměna dveří v jídelně - dodavatelsky

-otlučení omítek, vybourání podlah v jídelně - sami

-omítnutí jídelny, položení nové podlahy v jídelně - dodavatelsky

-zazdění oken v klubovně směrem na ošetřovnu - sami

-omítnutí hrubých stěn v klubovně, ostění oken opavy omítek - kancelář - dodavatelsky

-nová podlaha + nová omítka - malý skládek potravin - dodavatelsky

-nátěry stěn - jídelna, opravy garnýží - sami

-vybourání obkladů  1.n.p. srubu č. 1 + obložení palubkami + izolace - sami

-podzimní práce - dřevo, listí, zazimování - sami

-příprava na položení podlahy v klubovně - sami

-pořízení + montáž sauny v sudu - sami

No a na přelomu roku se scházíme k tzv. Silvestrovské víkendovce, kdy oslavujeme s lidmi, kterým tábor není lhostejný.  Na 1.polovinu roku 2009 si stanovujeme opět hodně práce - rádi bychom položili dřevěnou, masivní podlahu do klubovny, opravili trakt ošetřovny + marodek - výměna podlah, příček, oken, no a taky jak dá počasí pracovali na chatičkách. Málem bych pozapomněl, ponechali jsme si rezervu na první část fasády - pohled od tábora. 

Hlavas 1/2009

 

 

 

 

 

 

Události první poloviny roku 2008

 

drakOd ledna 2008 jsme začali jezdit na tábor, abychom připravili tábor pro letní turnusy. Vytknuli jsme si poměrně hodně cílů a úkolů a dokonce to dlouho vypadalo na to , že se vše nestihne. Ladíme jednotlivé víkendy tak aby vše stanovené bylo připraveno ke 29.6., kdy měly nastoupit děti na první turnus.

Základní kameny tvoří vedení sdružení a to Nečasovci - Petr (Fero), Radka a Hlavas. Opíráme se zejména o mladé praktikanty a T-čka - Honzííka, Dana, Bečise, Helču, kteří nashromáždili velké množství dnů na táboře. V této době také vzniká projekt Dračí Skála - viz odkaz na horní liště - to abychom mohli ocenit nejvěrnější. Probíhají také T-sešlosti a praktikum.

Na jaře se nakonec daří velká řada úkolů -

-bazén - vybouchání dna, položení dna nového, vystěrkování, nátěr

-průklest a úprava terénu u čističky

-palisáda a úprava komunikace u chlapeckých toalet

-Šaman s Helčou tvoří zónu 22 s Orlím hnízdem

-ruší se stávající rovná střecha, ta se nahrazuje sedlovou, buduje se klubovna, staví se komín, osazují se kamna v jídelně

-vyměňují se první - nejhorší okna

- dává se nová střecha na srubu 1

-kanalizace pro dešťovou vodu kolem budovy

-budují se nové lavice u ohniště

-vybavuje se kuchyně nerezem

-maluje se kuchyně, chodba v hlavní budově

-vybavuje se garáž na dílnu

 

No a do toho se řeší průběžné problémy a těžkosti - havárie kanalizace, havárie převodovky u vyžilé čističky, sekání trávy a další "drobnosti".

Toto vše se stihlo do začátku tábora, i když nátěry schodiště do klubovny jsem dělal ještě večer před najetím dětí...

Tábory - poprvé realizuje pro zájem sponzorů ve 4 turnusech a také pro to jsme poprvé rozdělili táborovou motivaci - Fero s Honzou vytvořili c.k. Krach a po vzoru českých nesolidních cestovek bloudili po planetě Zemi, kde zažívali nejrůznější dobrodružství. Nopak u Hlavase jsme se poprvé přesunuli do budoucna, kdy kouzelné sluchátko Macha a Šebestové se porouchalo, přesunulo nás o 300 let dopředu a nakonec bylo ukradeno. No a hned bylo co dělat a za čím se honit...

Tábory nám klaply, byli jsme v novinách, navštívila nás paní senátorka, vyvarovali se nám úrazy a děti byly spokojeny. Stínem průběhu byl 4 turnus, během kterého jsme se rozešli s některými vedoucími pro různé názorové postoje. 

Nyní, na podzim, budeme chtít pokračovat v započaté práci, plánujeme opět úkoly na jednotlivé víkendovky, 2 x chceme udělat akci pro rodiče, jednou out door pro sponzorskou firmu.

Doufáme, že v létě děcka zase řeknou - teda vy jste sebou hodili...

Hlavas 9/2008

 

Na úvod

drakObčanské sdružení Dračí Skála vzniklo v roce 2004 sdružením osob pořádajících tábory pro děti a mládež – tábory Na Dračí skále. Tyto se realizují od roku 1995, a trvale dochází k velkému nárůstu zájemců – ze strany dětí a rodičů. Historicky první turnus tábora měl pouze 67 dětí rozdělených do 6 oddílů a proběhl na základně v Horním Jelení. Od té doby uplynula celá řada běhů v lokalitách Pecka, Budislav, Potštejn a Zlatý potok (Horní Orlice). V posledních letech jsou pořádány 3 turnusy s cca 100-130 dětmi a mladými, rozdělenými do 11 oddílů. Novinkou je zavedení oddílu T- teenager pro mládež od 15 do 18 let se specifickým programem. Zájem mládeže o účast v tomto oddílu je více než překvapující (zpravidla o tuto věkovou skupinu mládeže není na akcích tohoto typu zájem).
Kromě letních táborů v čase mimo prázdniny pořádáme pro děti i volnočasové aktivity během školního roku (sportovní víkendy, paintballové turnaje, lukostřelecké soutěže atd.). Tyto akce jsou realizování díky pochopení města Hradec Králové a jejich laskavé zápůjčce „Údolíčka“ – svahovitého pozemku v katastru Svobodných Dvorů u Hradce Králové. Podobné akce chceme realizovat také v lokalitě tábora, která skýtá pro akce podobného typu neomezené možnosti.
Předmětem záběru sdružení jsou děti ve věku 6-18 let.
Cílem našich aktivit s dětmi je péče o děti a mládež,prevence kriminality a snaha vyplnit jejich volný čas zejména o prázdninách a ulevit pracujícím rodičům. Během dvanácti let naší činnosti jsme připravili pěkné prázdniny plné dobrodružství a zábavy několika tisícům dětem zejména z východních Čech. Většina těchto dětí s námi jezdí opakovaně každý rok, někteří dokonce rozšířili naše řady jakožto vedoucí na letních táborech.
Jako cíl si občanské sdružení vytklo:
- práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase
- protidrogová činnost
- prevence kriminality mládeže

Samozřejmě je velmi obtížné v této době, kdy se každý jedinec a každá firma honí jen za ziskem , obstát a fungovat. Zvláště, když se cena poukazu v pevném zázemí s veškerým servisem blíží ceně stanového tábora, na který má také třeba hygiena úplně jiný metr. Po předchozím majitelích jsme převzali lokalitu, kde je nutno zajistit spoustu nákladných oprav, pravidelné údržby i větších investičních akcí. Dochází k překlopení pozic - majitel ( poskytovatel) - nájemce. Předchozímu poskytovateli Milanovi, který nám areál pronajímal, nabízíme termín prvního turnusu - ovšem za stejných nájemních podmínek jaké jsme měli my s předpokladem obsazení plné kapacity tábora. Protože naši předchůdci neměli kapacitu naplněnu  a docházelo k poklesu počtu dětí (na 50-60 dětí), Milan dohodu neriskuje a od pořádání prvního turnusu odstupuje. Tím vzniká zátěž na nás, o.s. Dračí Skála - uspořádat jeden turnus navíc - místo 3 tedy 4 turnusy a hned z počátku plně obsazený. Toto nás čeká hned v létě 2008. Snad to zvládneme! 

Budeme rádi , budete-li vnímat naši snahu stejně jako  my - jako poslání, které malou kapičkou pomáhá k lepší výchově a formování mladých lidí a dětí této země.  K tomuto účelu vítáme pomoc každého, kdo je schopen a ochoten ji poskytnout.

Díky

J.Nečas, Hlavas (2007)